Kryssning i Indiska Oceanen - Mauritius , Seychellerna , Madagaskar , ReunionM A U R I T I U S


S E Y C H E L L E R N A


M A D A G A S K A R


R E U N I O N


Och så några passagerare. Från Sverige, Finland, Spanien, Norge och Ryssland